Ledenvergadering op 16 november 2022

Beste leden van de VIJC,

Het bestuur van de VIJC nodigt je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 16 november 2022, aanvang 20.00 uur, in het clubhuis de Bindplaats (Boslaan 43, Vught).
 
De agenda:

1. Welkom & mededelingen vooraf

2. Terugblik op het afgelopen jaar

  • a. Inhoudelijk jaarverslag (toelichting door de secretaris) (bijlage 1)
  • b. Financieel jaarverslag (toelichting door de penningmeester) (bijlage 2)
  • c. Bevindingen van de kascommissie (bijlage 6)
  • d. Besluit ALV: Decharge penningmeester / bestuur over afgelopen financiëel jaar

3. Vooruitblik komende jaren

  • a. Contributiebeleid (bijlage 3)
  • b. Begroting 2022-2023 (bijlage 4)
  • c. Besluit ALV: goedkeuring begroting 2022-2023

4. Verslag ALV 24 april jl.

  • a. Reacties op en n.a.v. het verslag van de vorige ALV (bijlage 5)
  • b. Besluit ALV: vaststellen van het verslag

5. Rondvraag & sluiting
 
VIJC ledenvergadering