Bestuur

Voorzitter: Stephan van Diepen
Secretaris: Ineke Sagasser
Penningmeester: Ronald Kuiper

Overige bestuursleden:
Johny Schellings, jeugdzaken
Jos van Haarlem, Coördinatie vrijwilligers
Aad Geers, bestuurslid

Correspondentieadres:
Secretariaat VIJC, e-mailadres: vijc.bestuur@live.com of maak gebruik van het contactformulier.
Je kunt ook bellen met 06 19134751.
 
 
Rechtspersoon: Vughtse IJsclub “De IJzeren Man”, een Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
– KVK 40216660
– Frederik Hendriklaan 140
– 5212BJ ‘s-Hertogenbosch

Voor de algemene voorwaarden verwijzen we u naar deze pagina.
.