Veilig sportklimaat

Inleiding
De Vughtse IJsclub vindt het van het allergrootste belang dat er binnen onze vereniging voor iedereen een veilige omgeving is, waarin kan worden gesport zonder in aanraking te komen met ongewenst gedrag als pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Respect, plezier en sportiviteit staan voorop.
Het bestuur ziet het als een van de belangrijkste taken gewenst gedrag te stimuleren en de kans op ongewenst gedrag zo klein mogelijk te maken.
Als trainer, vrijwilliger of lid van de VIJC ben jij medeverantwoordelijk voor dit veilige sportklimaat. We vragen je dan ook om naar onderstaande gedragscode te handelen. Mocht je wangedrag waarnemen, dan verzoeken wij je met klem om dit bespreekbaar te maken. Je kunt hiervoor eventueel contact zoeken met een van de Vertrouwens Contact Personen binnen de vereniging. Zie hieronder.
Onze begeleiders en trainers beschikken over een VOG.

Gedragscode Veilig Sportklimaat
Je zorgt voor een veilige sportomgeving. Iedereen doet mee en telt mee, je sluit niemand buiten.
Je zorgt dat elke sporter (op een training/wedstrijd) ‘gezien’ wordt en zich welkom voelt.
Je benadert elkaar positief. Je maakt geen seksistische, discriminerende, kleinerende, intimiderende of seksueel getinte opmerkingen, gebaren of andere gedragsuitingen.

Je signaleert pestgedrag en pakt dit aan.
Je maakt geen machtsmisbruik van je positie als trainer of vrijwilliger.
Je hebt als meerderjarige geen (seksuele) relatie met een minderjarige sporter.

Je dringt niet verder door in het privéleven van een (minderjarige) sporter.
Je hebt buiten de normale sportbeoefening (training/wedstrijd) geen contact in welke vorm dan ook met een minderjarige sporter.
Je maakt geen onnodig lichamelijk contact met een sporter, anders dan noodzakelijk voor de sportbeoefening.

Je bent nooit in een ruimte met één minderjarige sporter.
Je geeft niet een-op-een training aan minderjarige sporters.
Je zorgt dat je tijdens trainingssituaties zichtbaar bent voor anderen.

Je bent een voorbeeld voor anderen. Je let op je taalgebruik en je corrigeert ongepast taalgebruik.
Om elkaar te helpen, maak je elkaar attent op gedrag dat je ziet. Dit om ongewenste omgangsvormen te voorkomen.
Je bespreekt twijfels over onacceptabel gedrag met anderen en/of een van de vertrouwenspersonen.
 

Vertrouwenspersonen

Binnen de Vughtse IJsclub zijn twee vertrouwenscontactpersonen benoemd. Zij worden voor een periode van vier jaar aangesteld door de ALV.
Leden van de Vughtse IJsclub kunnen de vertrouwenscontactpersonen benaderen als je een probleem binnen de Vughtse IJsclub ervaart. De vertrouwenscontactpersoon zorgt er voor dat de klachten met zorg worden behandeld en bemiddelt in een goede oplossing.

Vertrouwenscontactpersoon:
Josje Snoek
Jan Oostrom
Voor het protocol: klik hier.
E-mailadres: vertrouwenspersoon@vijc.nl.