Aanmelding

Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op….. in …..     
    Voor vragen over deze activiteit kun je contact opnemen met (naam), vijc.bestuur@live.com