Inning contributie via NIKKI

Samenwerking NIKKI
Het bestuur van VIJC De IJzeren Man heeft besloten om verder te professionaliseren en is voor de inning van de contributiegelden (incl. NTFU-lidmaatschap) een samenwerking aangegaan met NIKKI. Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. NIKKI start in december met de inning van de contributie voor het seizoen 2021 – 2022.

iDEAL betaallink
De ons bekende leden ontvangen een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer of in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie in één keer voldoet, vervallen deze administratiekosten.
In de email zijn twee iDEAL-betaallinks voor het seizoen 2021 – 2022 opgenomen:
1. een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen (dus zonder extra administratiekosten);
2. een iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de contributie, verdeeld over 9 maandelijkse termijnen.
Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail met een iDEAL-betaallink om uw betaling voor de daaropvolgende termijnen te voldoen.

Geen email ontvangen ?
Wanneer u in december geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, vragen wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl
Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent (VIJC), omdat NIKKI de inning van contributies meerdere sportverenigingen verzorgt.

Administratiekosten
Het VIJC-bestuur heeft een vast bedrag afgesproken voor de administratiekosten in geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

Steunpilaren
Alle steunpilaren (“donateurs”) van VIJC De IJzeren Man ontvangen van NIKKI een betaalverzoek met een bedrag van € 15,00. Wanneer u een hoger bedrag wilt geven, is dit uiteraard mogelijk en zijn wij u daar zeer erkentelijk voor.
Maak in dat geval het bedrag dat u wenst te geven aan NIKKI bekend via contributie@nikki.nl of via 0345-745980. Zij zullen u dan een nieuw betaalverzoek sturen met het bedrag dat u wenst te voldoen.

Let op!
Het VIJC-bestuur heeft een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:
1. Als u dat wenst, kunt u rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI; informeer hiernaar per e-mail contributie@nikki.nl
2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI; al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen; de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.
4. NIKKI heeft toestemming van de VIJC om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen; natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.
 
Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen 2021 – 2022!
NIKKI_logo