Inning contributie via NIKKI

Samenwerking NIKKI
Het bestuur van VIJC De IJzeren Man heeft besloten om verder te professionaliseren en is voor de inning van de contributiegelden (incl. NTFU-lidmaatschap) een samenwerking aangegaan met NIKKI. Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken.

iDEAL betaallink
De ons bekende leden ontvangen een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer of in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie in één keer voldoet, vervallen deze administratiekosten.
In de email zijn twee iDEAL-betaallinks opgenomen:
1. een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen (dus zonder extra administratiekosten);
2. een iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de contributie, verdeeld over 9 maandelijkse termijnen.
Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail met een iDEAL-betaallink om uw betaling voor de daaropvolgende termijnen te voldoen.

Geen email ontvangen ?
Wanneer u in december geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, vragen wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl
Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent (VIJC), omdat NIKKI de inning van contributies voor vele sportverenigingen verzorgt.

Administratiekosten
Het VIJC-bestuur heeft een vast bedrag afgesproken voor de administratiekosten in geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

Steunpilaren
Alle steunpilaren (“donateurs”) van VIJC De IJzeren Man ontvangen van NIKKI een betaalverzoek met een bedrag van € 15,00. Wanneer u een hoger bedrag wilt geven, is dit uiteraard mogelijk en zijn wij u daar zeer erkentelijk voor.
Maak in dat geval het bedrag dat u wenst te geven aan NIKKI bekend via contributie@nikki.nl of via 0345-745980. Zij zullen u dan een nieuw betaalverzoek sturen met het bedrag dat u wenst te voldoen.

Let op!
Het VIJC-bestuur heeft een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:
1. Als u dat wenst, kunt u rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI; informeer hiernaar per e-mail contributie@nikki.nl
2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI; al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
3. De VIJC kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen; wij verwijzen u door naar NIKKI.
4. NIKKI heeft toestemming van de VIJC om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen; natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.
 
Bedankt voor uw medewerking en heel veel sportief succes toegewenst!
NIKKI_logo