EHBO-enquete

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de VIJC-EHBO enquête.

Ter toelichting:
Als Vughtse IJsclub willen we een actueel overzicht hebben van vaardigheden van onze leden op het terrein van EHBO, BHV en AED/reanimatie. Ook willen we weten op wie we een beroep kunnen doen als hulpverlener bij evenementen van onze vereniging. Daarnaast willen we de belangstelling voor scholing en de behoefte aan bijscholing op het terrein van EHBO, BHV, en AED/reanimatie in kaart brengen. Als vereniging kunnen we deze scholingen gezamenlijk organiseren.

Het belang van deze inventarisatie is aan de orde gesteld door onze EHBO coördinator en onderschreven door de aanwezigen in de Algemene Ledenvergadering 2021. We hopen dan ook op een grote respons op deze enquête.
Uiteraard worden jullie gegevens vertrouwelijk behandeld, zoals de AVG ook van ons eist.

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Fout: Contact formulier niet gevonden.