Lidmaatschap Vughtse IJsclub

Aanmelding
Lid worden kan door een mailtje te sturen naar vijc.bestuur@live.com
Als je nog vragen hebt over het lidmaatschap bij de Vughtse IJsclub dan kan je contact opnemen via dit e-mailadres.

Contributie
De contributie geeft recht om deel te nemen aan alle trainingen, met uitzondering van de schaatstrainingen op de Bossche baan in het Sportiom en de baan in Eindhoven op dinsdag- en donderdagavond.
Per 1 mei bedraagt de contributie voor een jaar dat loopt van oktober t/m september:

€ 100,- voor senioren // € 80,- voor jeugd van 13 t/m 20 jaar // € 60,- voor jeugd t/m 12 jaar

Deze bedragen gelden bij betaling per incassomachtiging. Betaal je liever per acceptgiro dan wordt er € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.

Abonnement schaatstrainingen
Voor de ijstrainingen is naast de contributie een extra abonnement nodig:

Abonnement voor de Bossche baan: € 50,- per seizoen en € 25,- bij aanvraag van een abonnement na 1 januari
Abonnement Eindhoven: KNSB-tarieven, variërend naar o.a. leeftijd. Je kunt de tarieven zien als je in het menu navigeert naar [Inschrijven].
Tariefindicatie: € 210,- voor een seniorlid met wedstrijdlicentie. Zonder licentie, dus alleen trainen € 140,-
Deze schaatsabonnementen kun je elk jaar opnieuw rond september invullen en betalen via nieuwe inschrijfformulieren die je in deze website vindt.

Ondersteunend lidmaatschap
Als je niet mee wilt trainen, maar wel de Vughtse IJsclub een warm hart toe draagt, dan kan je ondersteunend lid worden. Een ondersteunend lidmaatschap kost € 15,-.

Voorwaarden Lidmaatschap
Door aanmelding als lid verplicht ondergetekende zich tot het einde van het boekjaar contributie te betalen. Het boekjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september.
Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het boekjaar, is contributie verschuldigd t/m 30 september van dat boekjaar.
Ondergetekende houdt zich aan de regels die zijn gesteld door het bestuur van de VIJC.
Ondergetekende onderwerpt zich zo nodig aan de verplichte medische sportkeuring.

De Vughtse IJsclub aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen die leden of deelnemers overkomen tijdens trainingen, wedstrijden of verblijf op ijsbanen, in zalen, trainingskampen of andere VIJC activiteiten, noch bij het komen en gaan naar een van hiervoor genoemde gelegenheden, noch voor beschadiging, verlies of vermissing van aan leden toebehorende voorwerpen.