Ledenvergadering op 8 december 2021

beste leden,

De Ledenvergadering is verplaatst naar woensdag 8 december, aanvang 20.00 uur.

Het bestuur heeft op 30 november weer gesproken over de laatste coronamaatregelen en -adviezen van de overheid. Daarom is besloten de ledenvergadering online te houden. We vragen jullie je aan te melden voor deze ALV op 8 december. Heb je dat al eerder gedaan, dan hoeft dat niet opnieuw. Je kunt je aanmelden door de email van 30 november (13.40 uur) te beantwoorden. Na aanmelding ontvang je per mail een link waarmee je kunt aansluiten bij de vergadering.

Agenda:

1. Welkom door de voorzitter
—en mededelingen

2. Terugblik op het afgelopen jaar 2020-2021
—Inhoudelijk jaarverslag (toelichting door de voorzitter) (bijlage 1)
—Financieel jaarverslag (toelichting door de penningmeester) (bijlage 2a)
—Bevindingen van de kascontrolecommissie: (bijlage 2b)
—Decharge bestuur

3. Plannen en begroting voor het komend jaar 2021-2022 (bijlage 3)
—Toelichting door voorzitter en penningmeester

4. Concept verslag ALV 13 juni 2021 (bijlage 4)
—Vaststellen van het verslag

5. Personele wisselingen
—Ronald Kuiper verlaat per 1 januari a.s. het bestuur. Voorgesteld wordt om Stef Cornelissen te benoemen als penningmeester in het bestuur (bijlage 5)
—De portefeuille Jeugd in het bestuur is wegens onvoorziene omstandigheden beschikbaar. Kandidaten kunnen zich melden.
—Benoemen van Josje Snoek en Jan Oostrom als VIJC vertrouwenspersonen.
—Benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie.

6. Rondvraag en sluiting door de voorzitter

 
vergaderen in de Bindplaats